test

Základní informace

Obec Okrouhlá

Obec Okrouhlá

Podhorská ves je vzdálena 2 km SZ od Nového Boru, na okraji zalesněných svahů. Katastrem obce procházejí dvě chráněné krajinné oblasti – České středohoří a Lužické hory.
Obec vznikla v údolí Skalického potoka za takzvané druhé kolonizace, počátkem 16. století. První datovaný zápis názvu obce, totiž „ves a les jménem Scheibe“ pochází z roku 1543. Ves patřila k vzdálenému panství novozámeckému (Nový zámek se dnes jmenuje Zámek Zahrádky). Mezi majiteli byli Anna ze Salhausenu, páni z Vartemberka a Albrechtovi z Valdštejna. Po slavném vojevůdci zavražděném v Chebu v roce 1634 připadla moravské větvi Kouniců, kteří Okrouhlou vlastnili až do 20. století.
Výroba a zušlechťování skla se staly pro Okrouhlou tradičním vývozním artiklem. V 1. pol. 17. stol. zde byla tabulová huť skelmistra Jana Václava Müllera. Další úspěšný podnikatel, majitel malírny skla a zhotovitel chrámových oken i pro císařský dvůr Karel Meltzer vybudoval roku 1893 v dolní části obce na jihu neobvyklou pseudogotickou stavbu, šestiboký objekt z pískovcových kvádrů s opěrnými pilíři, lomenými okny a nízkou střechou, která jeho závodu sloužila jako vzorkovnice. Námětem soch na sloupech byly alegorie Průmyslu a Hospodářství. Celá stavba, zapsaná do seznamu památek, je v havarijním stavu, řada soch byla odvezena. Trpí spory dvou soukromých vlastníků. Přiléhá k podlouhlému venkovskému stavení čp. 93, kde mistr a jeho lidé pracovali. Podnikavý Meltzer zde i ve svých dalších provozovnách zaměstnával mnoho různých profesí a také díky tomu své vitráže dodal i na Všeobecnou zemskou výstavu a jubilejní výstavu v Praze. Provozovnu přestěhoval roku 1900 do Žitavy a vzorkovna zde sloužila do roku 1907, kdy majitel zemřel.

Významnou památkou v obci je také barokní kaple Panny Marie Sněžné, kterou na místě starší dřevěné kaple dal roku 1733 postavit místní obchodník se sklem.


www.ouokrouhla.cz | Obec Okrouhlá | designed by pb & Design vision | optimalized 1024x768 IE, FireFox | administrator | administrace fotogalerie