test

Víceúčelové volnočasové centrum Okrouhlá


Projekt "Víceúčelové volnočasové centrum Okrouhlá"

Projekt je realizován za finančního přispění z operačního programu ROP Severovýchod pod číslem : CZ.1.13/2.3.00/10.00715

Popis projektu:

Obec Okrouhlá dlouhodobě vytváří atraktivní prostředí pro trvalé bydlení, zejména pro rodiny s malými dětmi. V důsledku toho se v posledních letech plynule zvyšuje počet obyvatel v obci. S nárůstem obyvatel roste také poptávka po možnostech trávení volného času a v obci chybí prostory pro volnočasové aktivity. Vhodným objektem pro vybudování volnočasového centra je budova obecního úřadu, kde jsou v současné době v suterénu, přízemí a v 1. patře nevyužité a technicky nevyhovující prostory. V obci působí několik zájmových sdružení a skupin obyvatel, které o prostory projevily velký zájem – místní skupina Svazu včelařů, oddíl Minikárklubu při Autoklubu ČR, TJ Orel a o. p. s. Slunečnice. Dalšími zájemci jsou skupiny matek a dětí, seniorů a cvičení žen, které realizují volnočasové aktivity, ale nemají žádné prostory pro svou činnost. Pro aktivity spojené s trávením volného času a pořádání kulturních akcí chybí v centru obce i venkovní zpevněná plocha. Obec je velmi aktivní v oblasti rozvoje cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce (partnerské město Reichenbach v Sasku), enviromentální výchovy a popularizaci využívání alternativních zdrojů energií. Proto se zástupci obce rozhodli vytvořit zde místní informační kancelář, která bude zájemcům předávat informace a zkušenosti z četných realizovaných projektů a která vytvoří základ pro připravované Centrum ekologického vzdělávání. Pro všechny tyto aktivity potřebuje obec odpovídající prostory – klubovny, kanceláře, setkávací místnosti včetně příslušného sociálního, hygienického a skladového zázemí, venkovní zpevněný prostor. Místní veřejná knihovna, kterou obec provozuje, je již tradicí, ale podmínky pro uložení, půjčování a četbu knih nejsou vyhovující. Rekonstrukcí nevyužívané části obecního úřadu vznikne dostatečné zázemí pro všechny stávající i plánované volnočasové aktivity. Potřebnost projektu je také zdůrazněna snahou o předcházení kriminality dětí a mládeže tím, že budou mít dostatek možností, jak trávit volný čas.Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšování možností a rozšiřování nabídky pro trávení volného času obyvatel, což v budoucnu přinese další rozvoj obce Okrouhlá i přilehlého území. Projekt přispěje při neustálém růstu obyvatel obce k řešení budoucí poptávky po volnočasových aktivitách a pomůže v prevenci sociálně patologických jevů. Cíle bude dosaženo rekonstrukcí a vybavením prostor kluboven, společenské místnosti, knihovny, kanceláře, skladového, sociálního a hygienického zázemí a venkovního prostranství. Pro zajištění ochrany obyvatel bude sloužit příležitostné zázemí krizového řízení. Zlepšení zázemí místní knihovny a zavedením veřejně přístupného internetu v jejích prostorách se výrazně zlepší občanská vybavenost pro obyvatele a rozšíří se nabídka nových forem vzdělávání. Vytvořením potřebného zázemí pro spolkovou činnost a setkávání obyvatel přispěje projekt k dalšímu rozvoji partnerství s městem Reichenbach. Nově vzniklé klubovny budou intenzivně využívány pro další plánované setkávací a výměnné akce.


www.ouokrouhla.cz | Obec Okrouhlá | designed by pb & Design vision | optimalized 1024x768 IE, FireFox | administrator | administrace fotogalerie