test

EUROKOMMUNALE

ČESKYDEUTSCH
září 2011

EUROKOMMUNALE 2011
„Po stopách tradičních řemesel, setkání Okrouhlá - Reichenbach“V obci Okrouhlá proběhlo v září 2011 přeshraniční setkání obcí Euroregionu Nisa, pod názvem „Eurokommunale 2011“, cílem setkání bylo rozvíjet vzájemné poznání a přeshraniční spolupráci v oblasti samospráv a občanských iniciativ. Projekt se jmenuje „Po stopách tradičních řemesel, setkání Okrouhlá - Reichenbach“. Hlavní téma je historie a budoucnost tradičních řemesel v česko – saském příhraničí.

Jedná se o další rozvíjení partnerské spolupráce obou obcí. Setkání tentokrát proběhlo na české straně a bylo čtyřdenní. Zúčastnili se ho také partneři z polské části ERN. Představitelé obce Okrouhlá a města Reichenbach se již několik let snaží rozvíjet přeshraniční spolupráci a vytvářet společné rozvojové projekty.

Téma zachování tradičních řemesel je aktuální problém na obou stranách hranice, který výrazně ovlivňuje kvalitu života ve venkovských oblastech. Cílem projektu je napomoci udržení a oživení tradičních řemesel v česko - saském příhraničí a rozvoji marketingu těchto řemesel. Sklářství se v posledních letech potýká s nemalými problémy, hlavní myšlenky proto vycházely ze snahy více prezentovat toto odvětví a zahraničním hostům ukázat, jak místní skláři pokračují v dlouholeté tradici předků.

Letošní setkání pořádaly obce Okrouhlá a Skalice u České Lípy a několikadenní program se zaměřil na sklářskou tradici v regionu Novoborska. Pro zahraniční hosty připravily výlety po Novém Boru a okolí, návštěvu sklářského podniku Crystalex, Panské skály v Kamenickém Šenově, Baziliku v Jablonném v Podještědí a zámek v Zákupech.

Během sobotního odpoledne účastníky setkání čekalo seznámení se sklářskými technikami ve sklárně Ajeto Lindava, kde si sami vyzkoušeli tradiční postupy při výrobě skleněných předmětů a jejich dekorování. Cílem bylo ukázat účastníkům, že se jedná o mistrnou rukodělnou práci.

Vrcholným bodem programu byla sobotní hasičská fontána, neboť i ta patří do historie Novoborska. Před více než dvaceti lety ji vymysleli dobrovolní hasiči z Nového Oldřichova. V podání více než padesáti hasičských sborů se tato velkolepá akce stala rekordem, který je zapsán v české knize rekordů. Projekt spolupráce občanských iniciativ: „Po stopách tradičních řemesel, setkání Okrouhlá - Reichenbach“ je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Cíl 3 prostřednictvím Euroregionu Nisa.

2010

Eurokommunale 2010

Eurokommunale 2010

2009

Eurokommunale 2009

Eurokommunale 2009

2008

Eurokommunale 2008

Eurokommunale 2008

2007

Eurokommunale 2007

Eurokommunale 2007

2005

Eurokommunale 2005

Eurokommunale 2005


www.ouokrouhla.cz | Obec Okrouhlá | designed by pb & Design vision | optimalized 1024x768 IE, FireFox | administrator | administrace fotogalerie