top of page
Ziel.gif

Občanská setkání a komunální výměny zkušeností

logo_eu.jpg

PROJEKT "OBČANSKÉ SETKÁNÍ A KOMUNÁLNÍ VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ OKROUHLÁ - REICHENBACH/OL"


 

POPIS PROJEKTU:

Projekt je realizován za finančního přispění z Fondu malých projektů při Euroregionu Nisa v rámci Operačního programu pro přeshraniční spolupráci Cíl 3 ČR-Sasko, pod číslem 0692.01/050312/CZ.4/2/02

 

Čtyři společné akce uspořádané během jednoho roku za Účasti obou partnerů byly využity pro upevnění a prohloubení přátelských kontaktů mezi místem Reichenbach/OL a obcí Okrouhlá, která probíhají již od roku 1993. Tato setkání ukázala, že se oběma obcím daří aktivní naplňovat evropskou myšlenku, spojující národy a uskutečňovat ideu "Evropy občanů a občanek". To bylo realizováno při zapojení velké části obyvatel obou partnerských obcí a různých nestátních organizací. 
Při tom se intenzivně diskutovalo o problémech komunální problematiky, hospodářství a vzdělávání. Tím a také účastí dalších organizací z oblasti sportu, kultury a cestovního ruchu mohly být dány důležité impulzy pro občanský život v partnerských obcích a v Euroregionu. 

Podpisem Společného prohlášení, které bylo stvrzeno dne 8.3.2013 také jako výsledek projektu, se obě obce zavázaly pokračovat v započatých aktivitách. Nejlepším důkazem trvale pokračujících partnerských vztahů mezi Reichenbachem/OL a Okrouhlou jsou nové společné projekty, které se již nachází ve fázi přípravy nebo i realizace. 

V rámci těchto projektů budou v dalším období prověřeny možnosti pro společné investice, které přinesou užitek obyvatelům, a v souladu s kritérii Evropské unie budou tyto investice dále realizovány.

Akce v rámci programu Občanská setkání a komunální výměny zkušeností

Akce

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH RAD V OKROUHLÉ

Dne 8. až 9. března 2013 se konalo další setkání v Okrouhlé. Došlo zde k výměně zkušeností z práce městských a obecních rad. Bylo zde deklarováno další pokračování spolupráce ve společném prohlášení.

Vom 8. bis 9. März 2013 fand in Okrouhlá ein weiterer Erfahrungsaustausch der Stadt- und Gemeinderäte statt. Hier wurde die Fortführung der weiteren Zusammenarbeit in einer Gemeinsamen Erklärung untersetzt.

VÁNOČNÍ TRH V REICHENBACHU

Dne 9.prosince 2012 se konala návštěva českých občanů na vánočních trzích v Reichenbachu. Studenti a učitelé Umělecko průmyslová školy sklářské v Kamenickém Šenově zde prezentovali svoji školu.

Zum Weihnachtsmarkt in Reichenbach am 9. Dezember 2012 erfolgte der Besuch tschechischer Bürgerinnen und Bürger sowie eine Präsentation der Glasschule Kamenický Senov.

SETKÁNÍ V OKROUHLÉ

Dne 12. října 2012 následovalo setkání administrativních pracovníků městských a obecních zastupitelstev v Okrouhlá. Program také zahrnoval návštěvu sklárny Ajeto.

Am 12. Oktober 2012 folgte ein Erfahrunsaustausch der Verwaltungsmitarbeiter sowie der Stadt und Gemeinderäte in Okrouhlá.Auf dem Programm stand auch ein Besuch der Glashütte Ajeto.

SETKÁNÍ VE VESNICI MENGEL

Ve vesnici Mengel proběhlo 25. do 27.května 2012 na památku 625. výročí setkání místních obyvatel. Čeští amatérští tanečníci a hudebníci byli zapojeni do programu spolu s německými tanečníky a hudebníky.

Im Ortsteil Mengelsdorf fand vom 25. bis 27. Mai 2012 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 625-jährigen Ortsjubiläum ein Bürgerbegegnungstreffen statt. Tschechische Amateurtänzer und -musiker wurden in das Programm gemeinsam mit deutschen Tänzern und Musikern einbezogen.

bottom of page