top of page
Ziel.gif

Společně a zdravě

logo_eu.jpg
en.jpg

PROJEKT "SPOLEČNĚ A ZDRAVĚ"

Projekt je realizován za finančního přispění z Fondu malých projektů při Euroregionu Nisa v rámci Operačního programu pro přeshraniční spolupráci Cíl 3 ČR-Sasko, pod číslem : 0994.00/041113/CZ.4/1/02 

 

VÝCHOZÍ SITUACE:

Obce Okrouhlá a Reichenbach/OL spolupracují již více než 10 let, jejich společné aktivity se často zaměřují na mladou generaci a na podporu mladých rodin žijících ve venkovských oblastech příhraničí. V souvislosti s negativním působením módních trendů na mládež na obou stranách hranice starostové konstatovali, že zde chybí účinná osvěta, která by v této souvislosti působila na školách preventivně. Zástupci obcí se proto rozhodli v rámci předkládaného projektu tento nedostatek napravit.
 

POPIS PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je společná práce s dětmi a mládeží na úrovni základních a středních škol, která jim vysvětlí nevhodnost a škodlivost některých módních trendů a ukáže jim, jakým způsobem vhodně pečovat o svůj vzhled a rozvíjet tak zdravý životní styl. Společně připravená prezentace bude upozorňovat na nevhodné trendy úpravy zevnějšku dospívajících (nevhodné oblékání, líčení, účesy, piercing, tetování) a na nevhodné způsoby stravování, které často vedou ke zdravotním problémům (bulimie, mentální anorexie). Během prezentací bude mladým lidem názorně předvedeno, jak se stát atraktivním a přitom žít zdravě. Během realizace projektu proběhne celkem 10 prezentací, z toho 8 v českých a 2 v německých školách. Součástí akce bude vždy v úvodu krátká videoprezentace, dále setkání s odborníky na téma módní oblékání, líčení a účesy, vhodné stravování a zdraví prospěšné fyzické aktivity. Videospot o zdravém životním stylu bude zhotoven také v rámci tohoto projektu. Příprava prezentace a videospotu bude probíhat společně, partneři využijí znalost svého prostředí a dojde také k důležitým výměnám informací a zkušeností. Pro zajištění dostatečné atraktivity prezentací bude celý program doprovázen moderátorem a doplněn hudbou. Pro informování rodičů dětí bude zhotoven dvojjazyčný informační leták a jeho distribuce bude provedena vždy na dané škole před plánovaným konáním prezentace. 

Akce

Akce v rámci programu Společně a zdravě

REICHENBACH

Reichenbach SRN - 6.6.2014

REICHENBACH

Reichenbach SRN - 5.6.2014

HRÁDEK NAD NISOU 

Setkání v ZŠ Hrádek nad Nisou - 2.6.2014, 9:00 hodin

HRÁDEK NAD NISOU 

Setkání v ZŠ Hrádek nad Nisou - 2.6.2014, 9:00 hodin

ČESKÁ LÍPA

Setkání v ZŠ Jižní Česká Lípa - 15.5.2014, 9:00 hodin

ČESKÁ LÍPA

Setkání v ZŠ Sever Česká Lípa - 13.5.2014, 12:00 hodin

ČESKÁ LÍPA

Setkání ZŠ Pátova Česká Lípa - 12.5.2014, 10:00 hodin

KAMENICKÝ ŠENOV

Setkání v ZŠ Kamenický Šenov - 7.5.2014, 10:00 hodin

MIMOŇ

Setkání v ZŠ Mimoň - 5.5 2014, 10:00 hodin

CHRASTAVA 

Setkání v ZŠ Chrastava - 11.4.2014. 11:30 hodin

bottom of page