top of page
Ziel.gif

Vánoční zvyky sousedů

logo_eu.jpg
en.jpg

PROJEKT "VÁNOČNÍ ZVYKY U SOUSEDŮ - OKROUHLÁ - REICHENBACH/OL"


 

POPIS PROJEKTU:

Projekt je realizován za finančního přispění z Fondu malých projektů při Euroregionu Nisa v rámci Operačního programu pro přeshraniční spolupráci Cíl 3 ČR-Sasko, pod číslem 0967.01/100913/CZ.4/1/02

 

Obyvatelé partnerských obcí Okrouhlá a Reichenbach/OL budou vzájemně poznávat vánoční tradice a zvyky u sousedů.

 

Proběhnou dvě přeshraniční setkání spojená s prezentací vánočních zvyků, lidových tradic a výroby tradičních specialit.

Na vánočních trzích v Reichenbachu budou některé výstupy projektu prezentovány široké veřejnosti. Cílem projektu je zejména zlepšení vzájemného poznávání obyvatel Česko - saského příhraničí, odbourávání bariér, podpora kulturních výměn a zachování lidových tradic na venkově.

Projekt bude probíhat od 1.11. 2013 do 31. 1. 2014

Akce

Akce v rámci programu Vánoční zvyky sousedů

VÁNOČNÍ ZVYKY V REICHENBACHU

Naši partneři pro náš také připravili tradiční prožití vánočních svátků včetně lahodných pokrmů, vánočních trhů, zdobení stromečku, zpívaní koled, adventního koncertu, vánočním programem pro děti.

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ V AJETO LINDAVA

Pro účastníky společného setkání v rámci projektu „ Vánoční zvyky u sousedů, bylo zajištěno představení tradičních regionálních vánočních pokrmů a zvyků.

Našim partnerům z Reichenbachu připravené tradiční vánoční pokrmy velice chutnaly, a velice rádi jsme naše přátele zapojili do vánočních zvyků.

Dobrou náladu také umocnila kapela ADAMIS, která hrála k tanci i poslechu.

bottom of page