top of page
Ziel.gif

Příběh myšky a malého krtečka

logo_eu.jpg

PROJEKT "PŘÍBĚH MYŠKY A MALÉHO KRTEČKA - ZŠ A MŠ OKROUHLÁ - EVANGELISCHE KINDERTAGESSTÄTTE MEUSELWITZ"

Matricaria chamomilla (krtek hledá heřmánek pro nemocnou myšku - pomoc najde hned v sousedství)

 

LEADPARTNER:

Evangelische Kirchengemeinde Meuselwitz-Reichenbach/OL
(Evangelická církevnÌ obec Meuselwitz - Reichenbach/OL)
Pfr. Christoph Wiesener, Volker Schneider.
Kirchplatz 2, D-02894 Reichenbach / OL
Tel + Fax: +49 (0) 35828-72494
www.ev-kirche-reichenbach-meuselwitz.de
ekgm.meuselwitz-reichenbach@kkvsol.net

 

PARTNER PROJEKTU:

Obec Okrouhlá, starosta Jiří Vosecký
ZŠ a MŠ Okrouhlá, ředitelka Mgr. Petra Matysová
Okrouhlá 11
CZ-47301 Nový Bor
Tel: 00420 487 726 050 mobil: 00420 607 224 601
www.ouokrouhla.cz

 

POPIS PROJEKTU

Do tohoto projektu jsou zapojeni: děti, rodiče, vychovatelé i zřizovatelé dětského zařízení v Meuselwitz a základní školy v Okrouhlé. Během dvou let bude vytvořeno pevné partnerství mezi oběma zařízeními v Okrouhlé a v Meuselwitz, které bude pokračovat i po ukončení projektu.

Pravidelné kontakty a návštěvy vychovatelů, rodičů a dětí vytvoří prostor pro různé zážitky a začnou psát společný příběh. A to dokonce ve dvojím smyslu - jednak budou společné prožitky základem pro formování společných vzpomínek a dále pak vznikne skutečný příběh, který bude posléze dětmi nastudován a předveden jako společné divadelní představení s názvem "Příběh o myšce a malém krtečkovi".

Vzájemné kontakty se budou intenzivně vytvářet také prostřednictvím využití možností moderní doby. V rámci projektu budou na německé straně zakoupeny počítače s mobilním připojením k internetu, které umožní často a levně komunikovat s českými partnery prostřednictvím skypu. Tím pádem také nebudou vzájemné návštěvy pouze osamocenými jednorázovými akcemi, ale spíše vždy vyvrcholením průběžné a trvalé vzájemné komunikace. - Výchova a vzdělávání v obou kulturách - Geografické a politické zvláštnosti daných životních prostorů - Kultura a dějiny obou zemí - Odbourávání obav a předsudků, způsobených následky 2. světové války
( např. obsazení Čech a Moravy a následný odsun Němců).

Aby se toto vše mohlo uskutečnit, naučíme se vzájemně si porozumět v každodenních oblastech života dětí, rodičů a vychovatelů, to je např. téma škola, výživa, volný čas, hry nebo ře-mesla. K tomu vypracujeme společný slovníček, který bude zahrnovat základní slovní zásobu v těchto oblastech. Naučíme se chápat také odlišnosti v oblasti společenského života a tradic. K tomu uspořádáme s dětmi dožínkové slavnosti se společnou bohoslužbou a navštívíme vánoční trh v Reichenbachu.

S tímto cílem se také seznámíme s mezinárodním dnem světové bohoslužby, který vždy představí jednu zemi ze všech pohledů - s jejími zeměpisnými, klimatickými, hospodářskými, kulturními, hudebními a dokonce i kulinářskými zvláštnostmi. Ve všech těchto oblastech se budou děti společně pohybovat po stránce jazykové, umělecké i řemeslné. Společné písničky a jejich zpívání jim také ulehčí výuku jazyka. K tomu vznikne dvojjazyčný zpěvníček dětských a lidových písniček.

Ze společných setkání, zážitků a společného snažení lépe si porozumět postupně vznikne divadelní představení Příběh o myšce a malém krtečkovi, které bude vyvrcholením a závě-rečnou událostí celého projektu. Představení bude nastudováno dvojjazyčně, v češtině a něm-čině, a v každé obci bude jedenkrát uvedeno na zakončení celého projektu. Tato divadelní hra bude uváděna i po skončení projektu vždy tam, kde bude zapotřebí podpořit myšlenku vzájemného porozumění prostřednictvím výuky jazyka.

Inspirací pro naše představení bude příběh s názvem Matricaria chamomilla z cyklu pohádek od Zdeňka Milera o malém krtečkovi: V této pohádce hledá krteček správný lék pro ne-mocnou myšku. Moudrá sova poradila najít heřmánek. A tak se krteček vydá do světa hledat léčivou rostlinku. Přitom si pomáhá latinským názvem pro heřmánek, matricaria chamomilla, s tím se všude dorozumí. To vše by ale vlastně vůbec nemusel postoupit, protože pomoc leží docela blízko. Hned vedle své krtčí hromádky konečně najde léčivý heřmánek a s ním vyléčí svou kamarádku myšku. Tento příběh bude pozměněn tak, že krteček nebude cestovat po ce-lém světě, ale budou představeny společné aktivity, které vedly k novému vnitřnímu vzájem-nému porozumění mezi oběma zařízeními a jejich osazenstvem. Tím se vlastní prožitky promítnou do autentického divadelního kusu.

Aby vše výše uvedené mohlo být realizováno a zároveň aby provoz dětského zařízení KiTa v Meuselwitz byl do budoucna finančně a energeticky udržitelný, navrhli jsme takový kon-cept celkového využití pro tento objekt, který technicky umožní setkávání skupin a kroužků. Neboť v současné době nemáme k dispozici zařízení, které by taková setkávání umožňovalo. Dětské zařízení KiTa Meuselwitz je stará školní budova z roku 1938, která sice byla v roce 2001 sanována a v omezené míře přestavěna, ale již dávno neodpovídá moderním předpisům požární ochrany a bezpečnostním požadavkům ani nejnovějším pedagogickým nárokům. Tou-to přestavbou chceme zajistit, že budova KiTa bude schopna zabezpečit hosty i společné akce. Plánovaná stavební opatření jsou zároveň naší odpovědí na energetické změny, neboť výměnou oken během 1.etapy stavebních prací dosáhneme snížení spotřeby energie a zapojením tepelného čerpadla pro vytápění budovy snížíme vypouštění CO2. Pro zajištění udržitelného provozu objektu tím výrazně snížíme provozní výdaje.

Navýšením budovy o 1 patro chceme jednak vytvořit větší sociální zařízení, které umožní především dospělým návštěvníkům nabídnout oddělené sociální zázemí. Abychom pro to v prvním patře získali dostatečnou plochu, musíme přebudovat také toalety v přízemí.
Dále musí být rozdělení místností nově přizpůsobeno koncepčním, pedagogickým a s projektem těsně souvisejícím požadavkům. V přízemí chceme zlepšit vstupní situaci a také vybudovat multifunkční místnost pro setkávání s hosty a pro společné akce.
Celý dům bude přestavěn na nízkoenergetické zařízení. Energii pro vytápění získáme ze země. Ve druhé etapě pak bude provedena nová střešní krytina a celková izolace objektu. Tím získáme nezanedbatelné úspory CO2 a podpoříme energetické změny nedávno schválené spolkovou vládou. Všechny místnosti budou také vybaveny podlahovým topením a následně renovovány. Poté budou místnosti vybaveny a barevně uspořádány tak, aby to vyhovovalo dětem.

Pro sanaci a stabilizaci základů domu jsou potřebné práce ve sklepě. Chceme také předejít tvorbě vlhkosti a plísní, abychom zamezili poškození zdraví dětí, personálu a návštěvníků. Dále zde vytvoříme zázemí pro nové vytápění budovy, k tomu zde bude vybudován tepelný výměník a velký vyrovnávací zásobník. Do sklepa budou přesunuty také skladovací prostory

Abychom zajistili vizuální identitu dětského zařízení a vytvořili přátelskou a přívětivou atmosféru, zrekonstruujeme také vnější plášť budovy, dáme mu nový barevný vzhled a na omítku umístíme jméno a logo zařízení. 

Veškeré vnější plochy budou pro zajištění bezpečnosti dětí oploceny. Chceme tím chránit plochy před vandalismem ( poškození, střepy, nedopalky cigaret), a zahradu před ožíráním a znečišťováním od zvěře. V zahradě budeme pěstovat květiny a zeleninu, kterou budeme pou-žívat také v kuchyni. Tím bude také lépe zajištěn dozor nad zvýšeným počtem dětí. Vnější plochy nám pak také umožní společně poznávat životní prostředí a provádět dopravní výcho-vu v obou jazycích. Také pro pohyb a hry dětí jsou venkovní plochy velmi důležité.

Pro dosažení cílů pečlivě vypracovaného pedagogického konceptu a jeho udržitelnosti je potřeba zrealizovat rozsáhlá stavební opatření. Nejprve bude v rámci tohoto projektu realizována 1. etapa. Z důvodu finančního omezení stavebních výdajů v rámci projektu hledáme také další možnosti pro financování dalších stavebních etap. Díky této komplexní koncepci bude může být místo Meuselwitz dlouhodobě a udržitelně zachováno. Neboť atraktivní dětské zařízení stále více ovlivňuje rozhodování při výběru místa pro bydlení. Tím se zvyšují šance Meuselwitz a v blízkém okolí ležících sídel na lepší vývoj v budoucnosti ve strukturálně slabém regionu. Všechny tyto faktory ovlivňují udržitelnost rozvíjeného partnerství mezi dětským zařízením na české straně v Okrouhlé a na německé straně v Meuselwitz.

Na české straně budou provedeny menší stavební úpravy v budově stávající MŠ a ZŠ Okrouhlá. Bude rekonstruováno podkroví (výměna střešních oken, přidání tepelné izolace, rekon-strukce schodiště), čímž vzniknou potřebné prostory pro setkávání s partnery a sociální zázemí. Dále zde bude umístěna šikmá schodišťová plošina, která usnadní pohyb imobilních osob.

kita.png
krtek.png
Akce

Akce v rámci programu Příběh myšky a malého krtečka

VÁNOČNÍ TRHY V REICHENBACHU

NÁSLEDNÁ PORADA ODPOVĚDNÝCH OSOB V OKROUHLÉ + SPORTOVNÍ AKTIVITY

SPOLEČNÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MEUSELWITZ

SPOLEČNÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V OKROUHLÉ

ŘEMESLNÉ UMĚNÍ + ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL + VOLNÝ ČAS

DOŽÍNKY + SÁZENÍ JABLONĚ V MEUSELWIVZT

OTEVŘENÍ BUDOVY ŠKOLY V MEUSELWITZ - OTEVŘENÍ BUDOVY ŠKOLY V MEUSELWITZ

SETKÁNÍ PEDAGOGŮ

STOLNÍ HRY V OKROUHLÉ

VÁNOČNÍ ZVKY V REICHENBACHU

SETKÁNÍ PEDAGOGŮ

SETKÁNÍ DĚTÍ, RODIČŮ A PEDAGOGŮ V OKROUHLÉ, SÁZENÍ ŠVESTKY

SETKÁNÍ PEDAGOGŮ V MEUSELWITZ

Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu

VÁNOČNÍ TRHY V REICHENBACHU. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZVYKY - 9.12.2017

MALÁ KUCHYŇKA - 2017

HUDEBNÍ NÁSTROJE - 2017

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA - 2017

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA - DĚTI - 2017

CAMPING - 2017

VÁNOČNÍ TRHY V REICHENBACHU. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZVYKY - 3.12.2016

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA - 2016

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA - DĚTI - 2016

FAMILIENWANDERTAG - PROŽITÍ KRÁSNÉHO RODINNÉHO DNE - 4.5.2016

VÁNOČNÍ TRHY V REICHENBACHU - 5.12.2015

POBYT V PŘÍRODĚ V OBCI OKROUHLÁ - 12.9.2015

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA - DĚTI - 2015

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA - 2015

bottom of page