Ziel.gif

Příběh myšky a malého krtečka

logo_eu.jpg

PROJEKT "PŘÍBĚH MYŠKY A MALÉHO KRTEČKA - ZŠ A MŠ OKROUHLÁ - EVANGELISCHE KINDERTAGESSTÄTTE MEUSELWITZ"

Matricaria chamomilla (krtek hledá heřmánek pro nemocnou myšku - pomoc najde hned v sousedství)

 

LEADPARTNER:

Evangelische Kirchengemeinde Meuselwitz-Reichenbach/OL
(Evangelická církevnÌ obec Meuselwitz - Reichenbach/OL)
Pfr. Christoph Wiesener, Volker Schneider.
Kirchplatz 2, D-02894 Reichenbach / OL
Tel + Fax: +49 (0) 35828-72494
www.ev-kirche-reichenbach-meuselwitz.de
ekgm.meuselwitz-reichenbach@kkvsol.net

 

PARTNER PROJEKTU:

Obec Okrouhlá, starosta Jiří Vosecký
ZŠ a MŠ Okrouhlá, ředitelka Mgr. Petra Matysová
Okrouhlá 11
CZ-47301 Nový Bor
Tel: 00420 487 726 050 mobil: 00420 607 224 601
www.ouokrouhla.cz

 

POPIS PROJEKTU

Do tohoto projektu jsou zapojeni: děti, rodiče, vychovatelé i zřizovatelé dětského zařízení v Meuselwitz a základní školy v Okrouhlé. Během dvou let bude vytvořeno pevné partnerství mezi oběma zařízeními v Okrouhlé a v Meuselwitz, které bude pokračovat i po ukončení projektu.

Pravidelné kontakty a návštěvy vychovatelů, rodičů a dětí vytvoří prostor pro různé zážitky a začnou psát společný příběh. A to dokonce ve dvojím smyslu - jednak budou společné prožitky základem pro formování společných vzpomínek a dále pak vznikne skutečný příběh, který bude posléze dětmi nastudován a předveden jako společné divadelní představení s názvem "Příběh o myšce a malém krtečkovi".

Vzájemné kontakty se budou intenzivně vytvářet také prostřednictvím využití možností moderní doby. V rámci projektu budou na německé straně zakoupeny počítače s mobilním připojením k internetu, které umožní často a levně komunikovat s českými partnery prostřednictvím skypu. Tím pádem také nebudou vzájemné návštěvy pouze osamocenými jednorázovými akcemi, ale spíše vždy vyvrcholením průběžné a trvalé vzájemné komunikace. - Výchova a vzdělávání v obou kulturách - Geografické a politické zvláštnosti daných životních prostorů - Kultura a dějiny obou zemí - Odbourávání obav a předsudků, způsobených následky 2. světové války
( např. obsazení Čech a Moravy a následný odsun Němců).

Aby se toto vše mohlo uskutečnit, naučíme se vzájemně si porozumět v každodenních oblastech života dětí, rodičů a vychovatelů, to je např. téma škola, výživa, volný čas, hry nebo ře-mesla. K tomu vypracujeme společný slovníček, který bude zahrnovat základní slovní zásobu v těchto oblastech. Naučíme se chápat také odlišnosti v oblasti společenského života a tradic. K tomu uspořádáme s dětmi dožínkové slavnosti se společnou bohoslužbou a navštívíme vánoční trh v Reichenbachu.

S tímto cílem se také seznámíme s mezinárodním dnem světové bohoslužby, který vždy představí jednu zemi ze všech pohledů - s jejími zeměpisnými, klimatickými, hospodářskými, kulturními, hudebními a dokonce i kulinářskými zvláštnostmi. Ve všech těchto oblastech se budou děti společně pohybovat po stránce jazykové, umělecké i řemeslné. Společné písničky a jejich zpívání jim také ulehčí výuku jazyka. K tomu vznikne dvojjazyčný zpěvníček dětských a lidových písniček.

Ze společných setkání, zážitků a společného snažení lépe si porozumět postupně vznikne divadelní představení Příběh o myšce a malém krtečkovi, které bude vyvrcholením a závě-rečnou událostí celého projektu. Představení bude nastudováno dvojjazyčně, v češtině a něm-čině, a v každé obci bude jedenkrát uvedeno na zakončení celého projektu. Tato divadelní hra bude uváděna i po skončení projektu vždy tam, kde bude zapotřebí podpořit myšlenku vzájemného porozumění prostřednictvím výuky jazyka.

Inspirací pro naše představení bude příběh s názvem Matricaria chamomilla z cyklu pohádek od Zdeňka Milera o malém krtečkovi: V této pohádce hledá krteček správný lék pro ne-mocnou myšku. Moudrá sova poradila najít heřmánek. A tak se krteček vydá do světa hledat léčivou rostlinku. Přitom si pomáhá latinským názvem pro heřmánek, matricaria chamomilla, s tím se všude dorozumí. To vše by ale vlastně vůbec nemusel postoupit, protože pomoc leží docela blízko. Hned vedle své krtčí hromádky konečně najde léčivý heřmánek a s ním vyléčí svou kamarádku myšku. Tento příběh bude pozměněn tak, že krteček nebude cestovat po ce-lém světě, ale budou představeny společné aktivity, které vedly k novému vnitřnímu vzájem-nému porozumění mezi oběma zařízeními a jejich osazenstvem. Tím se vlastní prožitky promítnou do autentického divadelního kusu.

Aby vše výše uvedené mohlo být realizováno a zároveň aby provoz dětského zařízení KiTa v Meuselwitz byl do budoucna finančně a energeticky udržitelný, navrhli jsme takový kon-cept celkového využití pro tento objekt, který technicky umožní setkávání skupin a kroužků. Neboť v současné době nemáme k dispozici zařízení, které by taková setkávání umožňovalo. Dětské zařízení KiTa Meuselwitz je stará školní budova z roku 1938, která sice byla v roce 2001 sanována a v omezené míře přestavěna, ale již dávno neodpovídá moderním předpisům požární ochrany a bezpečnostním požadavkům ani nejnovějším pedagogickým nárokům. Tou-to přestavbou chceme zajistit, že budova KiTa bude schopna zabezpečit hosty i společné akce. Plánovaná stavební opatření jsou zároveň naší odpovědí na energetické změny, neboť výměnou oken během 1.etapy stavebních prací dosáhneme snížení spotřeby energie a zapojením tepelného čerpadla pro vytápění budovy snížíme vypouštění CO2. Pro zajištění udržitelného provozu objektu tím výrazně snížíme provozní výdaje.

Navýšením budovy o 1 patro chceme jednak vytvořit větší sociální zařízení, které umožní především dospělým návštěvníkům nabídnout oddělené sociální zázemí. Abychom pro to v prvním patře získali dostatečnou plochu, musíme přebudovat také toalety v přízemí.
Dále musí být rozdělení místností nově přizpůsobeno koncepčním, pedagogickým a s projektem těsně souvisejícím požadavkům. V přízemí chceme zlepšit vstupní situaci a také vybudovat multifunkční místnost pro setkávání s hosty a pro společné akce.
Celý dům bude přestavěn na nízkoenergetické zařízení. Energii pro vytápění získáme ze země. Ve druhé etapě pak bude provedena nová střešní krytina a celková izolace objektu. Tím získáme nezanedbatelné úspory CO2 a podpoříme energetické změny nedávno schválené spolkovou vládou. Všechny místnosti budou také vybaveny podlahovým topením a následně renovovány. Poté budou místnosti vybaveny a barevně uspořádány tak, aby to vyhovovalo dětem.

Pro sanaci a stabilizaci základů domu jsou potřebné práce ve sklepě. Chceme také předejít tvorbě vlhkosti a plísní, abychom zamezili poškození zdraví dětí, personálu a návštěvníků. Dále zde vytvoříme zázemí pro nové vytápění budovy, k tomu zde bude vybudován tepelný výměník a velký vyrovnávací zásobník. Do sklepa budou přesunuty také skladovací prostory

Abychom zajistili vizuální identitu dětského zařízení a vytvořili přátelskou a přívětivou atmosféru, zrekonstruujeme také vnější plášť budovy, dáme mu nový barevný vzhled a na omítku umístíme jméno a logo zařízení. 

Veškeré vnější plochy budou pro zajištění bezpečnosti dětí oploceny. Chceme tím chránit plochy před vandalismem ( poškození, střepy, nedopalky cigaret), a zahradu před ožíráním a znečišťováním od zvěře. V zahradě budeme pěstovat květiny a zeleninu, kterou budeme pou-žívat také v kuchyni. Tím bude také lépe zajištěn dozor nad zvýšeným počtem dětí. Vnější plochy nám pak také umožní společně poznávat životní prostředí a provádět dopravní výcho-vu v obou jazycích. Také pro pohyb a hry dětí jsou venkovní plochy velmi důležité.

Pro dosažení cílů pečlivě vypracovaného pedagogického konceptu a jeho udržitelnosti je potřeba zrealizovat rozsáhlá stavební opatření. Nejprve bude v rámci tohoto projektu realizována 1. etapa. Z důvodu finančního omezení stavebních výdajů v rámci projektu hledáme také další možnosti pro financování dalších stavebních etap. Díky této komplexní koncepci bude může být místo Meuselwitz dlouhodobě a udržitelně zachováno. Neboť atraktivní dětské zařízení stále více ovlivňuje rozhodování při výběru místa pro bydlení. Tím se zvyšují šance Meuselwitz a v blízkém okolí ležících sídel na lepší vývoj v budoucnosti ve strukturálně slabém regionu. Všechny tyto faktory ovlivňují udržitelnost rozvíjeného partnerství mezi dětským zařízením na české straně v Okrouhlé a na německé straně v Meuselwitz.

Na české straně budou provedeny menší stavební úpravy v budově stávající MŠ a ZŠ Okrouhlá. Bude rekonstruováno podkroví (výměna střešních oken, přidání tepelné izolace, rekon-strukce schodiště), čímž vzniknou potřebné prostory pro setkávání s partnery a sociální zázemí. Dále zde bude umístěna šikmá schodišťová plošina, která usnadní pohyb imobilních osob.

kita.png
krtek.png
 

Akce v rámci programu Příběh myšky a malého krtečka

VÁNOČNÍ TRHY V REICHENBACHU

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

NÁSLEDNÁ PORADA ODPOVĚDNÝCH OSOB V OKROUHLÉ + SPORTOVNÍ AKTIVITY

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

SPOLEČNÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MEUSELWITZ

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

SPOLEČNÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V OKROUHLÉ

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

ŘEMESLNÉ UMĚNÍ + ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL + VOLNÝ ČAS

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

DOŽÍNKY + SÁZENÍ JABLONĚ V MEUSELWIVZT

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

OTEVŘENÍ BUDOVY ŠKOLY V MEUSELWITZ - OTEVŘENÍ BUDOVY ŠKOLY V MEUSELWITZ

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

SETKÁNÍ PEDAGOGŮ

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

STOLNÍ HRY V OKROUHLÉ

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

VÁNOČNÍ ZVKY V REICHENBACHU

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

SETKÁNÍ PEDAGOGŮ

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

SETKÁNÍ DĚTÍ, RODIČŮ A PEDAGOGŮ V OKROUHLÉ, SÁZENÍ ŠVESTKY

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

SETKÁNÍ PEDAGOGŮ V MEUSELWITZ

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

Udržitelnost projektu

 

VÁNOČNÍ TRHY V REICHENBACHU. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZVYKY - 9.12.2017

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

MALÁ KUCHYŇKA - 2017

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

HUDEBNÍ NÁSTROJE - 2017

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA - 2017

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA - DĚTI - 2017

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

CAMPING - 2017

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

VÁNOČNÍ TRHY V REICHENBACHU. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZVYKY - 3.12.2016

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA - 2016

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA - DĚTI - 2016

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

FAMILIENWANDERTAG - PROŽITÍ KRÁSNÉHO RODINNÉHO DNE - 4.5.2016

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

VÁNOČNÍ TRHY V REICHENBACHU - 5.12.2015

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

POBYT V PŘÍRODĚ V OBCI OKROUHLÁ - 12.9.2015

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA - DĚTI - 2015

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA - 2015

i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
i'm an image title
press to zoom
1/1