top of page

Přeshraniční komunikace včelařů a prezentace monitoringu anebo Letět se včelami k sousedům

Emblem_Europaeische_Union_mit_Verweis_Fo
SNCZ2020_Zusatz_RGB_150dpi.jpg

Pod tímto heslem je od roku 2017 realizován kooperační projekt k dalšímu rozvoji přeshraniční spolupráce v oblasti společné péče o krajinu v česko-saském příhraničí.

Plánovaná opatření směřují především k zachování a podpoře rozmanitosti druhů a původních biotopů. Hlavním cílem projektu je koordinace preventivních opatření v boji proti přeshraničnímu šíření včelích chorob.

Včelař Holding Honeycomb

Mobilní včelí zdravotní stanice

 

Zjistili jsme problém…

V minulosti se u včel stále častěji objevovaly symptomy onemocnění nebo choroby, které musí být povinně hlášeny, např. mor včelího plodu. Mnoho včelařů rychle propadlo beznaději – pokud dojde ze strany veterinárních úřadů k nařízení sanace a likvidaci včelstev, mají včelaři nebo místní spolky málokdy k dispozici materiál potřebný k odbornému zásahu.

Image by Eric Ward
Honey Jars

...a nyní k zásahu

 

Mobilní včelí zdravotní stanice může být použita jak na německé, tak na české straně. Stanoviště mobilní stanice se nachází na Úřadu pro kontrolu potravin a veterinárním úřadu Zemského okresu Görlitz v Löbau (Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises Görlitz in Löbau). Odsud je koordinováno použití mobilní stanice. Jestliže místní včelaři nedisponují prostředky k potření nákazy, je tedy možné v případě epidemie rychle jednat.

Pro podporu a doplnění aktivit směřujících k zachování biodiverzity byly v obci Okrouhlá realizovány tyto aktivity: Byl zorganizován monitoring zdravotního stavu včel na české straně se zapojením Svazu včelařů ČR a dalších expertů. Dále bylo provedeno dvojjazyčné vyhodnocení provedeného monitoringu na české straně s podobnou aktivitou, realizovanou na německé straně. Monitoring na české straně proběhl na ploše Svazku obcí Novoborska a zahrnuta byla namátkově vybraná včelstva.

Obec Okrouhlá dále zajistila zakoupení potřebného vybavení pro prezentaci života včel a včelařství a pro instruktáže k ozdravnému léčení včel (edukativní skleněné úly, vybavení pro ozdravné léčení včel a pro bezpečnou likvidaci včelích nemocí). Toto vybavení je využíváno při prezentaci opatření pro zachování biodiverzity a na podporu rozmanitosti druhů.

 

Dokumenty a prezentace

Výsledek kultivačního vyšetření bakteriálních nákaz včel na české a německé straně:

1) Výsledky kultivačních vyšetření

2) Ergebnisse AFB-Monitoring www.beehealthy-sn-cz.eu

Zpráva o zajištění udržitelnosti č. 2

Elektronická poradna a přeshraniční komunikace včelařů

V případě, že budete mít dotaz k výše uvedenému nebo k čemukoliv, co se týká včelstev, neváhejte nám napsat přes formulář níže. Váš dotaz i s odpovědi budeme publikovat zde na této stránce.

Děkujeme za odeslání zprávy, budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.

bottom of page